Orienteringsmøde

 

 

Gå-hjem”-møde.

Indledende orienterings– og motivationsmøde, hvor der bl.a. undervises i fysisk og psykisk afhængighed, vaner, tobakkens virkninger på organismen, takling af problemer, hjælpemidler, vægtproblemer og ernæringsråd.

I forbindelse med mødet er der mulighed for at deltagerne kan få foretaget en lungefunktionsundersøgelse og en kulilte-test.

Mødet henvender sig til alle, der på den ene eller anden måde er i kontakt med røg i dagligdagen.

Antallet af deltagere er ubegrænset og prisen inkluderer lungefunktionsundersøgelser, kulilte-test, diverse materiale og prøver af forskellige nikotinsubstitutionspræparater.

 Pris: 4.000,- kr. plus kørsel.

 

 

 

 

 

Hjælp og støt rygerne undervejs- det gavner alle!

Hjælp til rygestop
Birthe Jørgensen
Søndertoften 268
2630 Tåstrup

rygestop@hjaelptilrygestop.dk