Koncept

 

 

Fælles rygestop-kursus for virksomheder

Rygestop-kurserne er typisk bygget op over nedenstående mødeforløb.
 

Hjælp til rygestop
Birthe Jørgensen
Søndertoften 268
2630 Tåstrup

rygestop@hjaelptilrygestop.dk

 

 

Orienteringsmøde

Indledende orienterings– og motivationsmøde. ”Gå-hjem”-møde, hvor der bl.a. undervises i fysisk og psykisk afhængighed, tobakkens virkninger, håndtering af problemerne og hjælpemidler.
 

 

Rygestop-kursus

Kurset omfatter bl.a. behandling af tobakkens indvirkning på kroppen, nikotinafhængighed, abstinenser, hjælpemidler, risikosituationer, kost, vægtproblemer og helbredsfordele ved rygestop. Kursisterne forberedes til rygestoppet og støttes i gennemførelsen samt i fastholdelsen heraf.

 

 

Opfølgningsmøder

Evaluering af rygestop-forløb og genskabelse af motivation for at fastholde eksrygerne i rygestoppet