Viljen til mindre røg

 

 

De fleste virksomheder har medarbejdere som ryger, og oftest er arbejdspladsen det sted, man opholder sig mest i sammenhæng. Rygning på arbejdspladsen er derfor et fælles anliggende og ikke alene en privat sag.

Ved at tilbyde rygestop-kurser kan virksomheden gøre en forskel, der både forbedrer arbejdsmiljøet og medarbejdernes helbred.

På kurserne gives der individuel rådgivning og støtte til medarbejderen, hvilket sikrer bedst mulig forudsætning for et succesfuldt og vedvarende rygestop.

Konceptet er under konstant udvikling og tilrettes den enkelte virksomhed og dennes medarbejderes behov.

 

 

 

 

Fælles rygestop- kurser for
rygere, der gerne vil være eksrygere.

 

 

 

Hjælp til rygestop
Birthe Jørgensen
Søndertoften 268
2630 Tåstrup

rygestop@hjaelptilrygestop.dk